ΙΑΤΡΙΚΗ    ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ KΡΗΤΗΣ   ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΟ 1904

·        Σκοπός της εταιρείας είναι η προαγωγή της ιατρικής επιστήμης συνερχόμενη  σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις των μελών της η
 και σε δημόσιες , καθώς και σε συνεδριάσεις  με άλλες επιστημονικές Εταιρείες. Στις συνεδριάσεις αυτές γίνονται επιστημονικές
 ανακοινώσεις ,ομιλίες ,συζητήσεις ,επιδείξεις αρρώστων , φαρμάκων ,μηχανημάτων , εργαλείων, μεθόδων κλπ.
Στις επιστημονικές συνεδριάσεις είναι δυνατόν κατόπιν προσκλήσεως του Δ.Σ να μετάσχουν γιατροί η άλλοι επιστήμονες καθώς και
 ειδικοί σε διάφορους τομείς οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν στη προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας, άσχετα από την εθνικότητα της.
 Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα,   τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.
Εκδίδει περιοδικό ή έντυπα στα οποία δημοσιεύονται ανακοινώσεις, ομιλίες, συζητήσεις  κ.λ.π  πού γίνονται στην Εταιρεία. Δημοσιεύει επίσης
επιστημονικές εργασίες καθώς
και τα πρακτικά των συνεδρίων, σεμιναρίων και λοιπών εκδηλώσεων που οργανώνει καθώς και το επιστημονικό 
 υλικό  
πού προέρχεται από εκδηλώσεις με άλλες επιστημονικές εταιρείες. Η συντακτική επιτροπή του περιοδικού ορίζεται, από το Δ.Σ,

·        Προκηρύσσει επιστημονικά αγωνίσματα σε βιο-ιατρικά θέματα ή άλλα που προάγουν τους σκοπούς της Εταιρείας, σύμφωνα με
ιδιαίτερους κανονισμούς και όρους που θέτει η Εταιρεία. Στα αγωνίσματα αυτά αθλοθέτης είναι η ίδια η Εταιρεία είτε άλλος  δωρητής.

Συνεργάζεται  με άλλες ιατρικές,  βιο-ιατρικές ή   άλλες
επιστημονικές εταιρείες, Ιδρύματα, Ερευνητικά κέντρα ή μεμονωμένους Επιστήμονες
και ειδικούς, στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό.
 
Συμμετέχει σε διεθνείς Εταιρείες, Ιδρύματα, Ερευνητικά κέντρα και προγράμματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Συμμετέχει δια του ΔΣ της και εκφράζει την  άποψή της σε θέματα που αφορούν τη βίο-ιατρική επιστήμη και την και την προαγωγή της,
 την έρευνα, την εκπαίδευση, την πληροφόρηση τόσο στην Ελλάδα όσο και αλλού. Τις απόψεις της εκφράζει
επίσης και για συγγενείς
κλάδους προς την ιατρική  μετά από
εμπεριστατωμένη  μελέτη. Παρέχει υποτροφίες και ενισχύει την συμμετοχή μεμονωμένων ατόμων ή
ομάδων σε επιστημονικές εκδηλώσεις ,
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ανάλογα με τις δυνατότητες της και ύστερα από απόφαση του ΔΣ.
 Εκφράζει την άποψη της σε γενικότερα θέματα  υγείας,
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δεοντολογίας και συναφών με την ιατρική επιστήμη τομέων.

 


             
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ –ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                  E-mails

Πρόεδρος: Ιωάννης  Βαβουρανάκης ,Καρδιολόγος                    ivan@otenet.gr

Αντιπρόεδρος:
  Μιχαήλ Μπούκης, Ενδοκρινολόγος             michalisboukis@gmail.com
       
Γ.Γραμματέας : Γεώργιος Τρουλλάκης ,Παθολόγος             gtroullakis@gmail.com

Ταμίας:            Μαρία Μπάστα ,   Ψυχίατρος                  mbasta73@gmail.com

Ε.Γαμματέας:    Αγγελος Παππάς, Διαβητολόγος          pappasaggelos@hotmail.com

         
Μέλος:  Αθηνα Σπανάκη ,   Βιοπαθολόγος                                aspanaki@otenet.gr


Μέλος:
Μιχαήλ  Τσιχλάκης ,Ουρολόγος,                              michael.tsichlakis@gmail.comΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ


ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  HΡΑΚΛEIOY

 IATΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΑΘΗΝΩΝ                 Home