ΑΝΤΙΑΡΥΘΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΑ :ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ  ΠΛΑΣΜΑ

ΦΑΡΜΑΚΟ

ΔΟΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ -ΕΦ

ΔΟΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -ΕΦ

ΔΟΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

per os

 

ΔΟΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -peros

 

ΟΔΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ TI/2 (μειζων; h)

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ mg/l

 

Quinidine

 

 

300-600 mgx4

500-750mgx2

Hπαρ 5-9

3-6

Procainamide

6-13mg/kg σε <50mg/min

2-6 mg/min

 

 

Νεφροί 3-5

4-10

Disopyramide

1-2 mg/kg(max 150mg σε 15-30 min

1 mg/kg σε 1 h

 

100-200mgx2/3

Νεφροί 8-9

2-5

Lignocaine

1,5-2,0 mg/kg σε 2min

1-4mg/min

 

 

Hπαρ 1-2

1-5

Mexiletine

100-250 mg/kgσε 5-10 min

0,5-1,0 mg/min

400-600mg

200-300mgx3

Hπαρ 10-12

0,75-2.0

Phenytoin

15 mg/kg(max 100mg/min)

 

1000mg

300mg/ημ

Hπαρ 18-36

10-20

Flecainide

2 mg/kg(max 150mg )

 

 

100-200mgx2

Hπαρ 20

0,2-1,0

Propafenone

1-2 mg/kg

 

600-900mg

150-300mgx2/x3

Hπαρ 5-8

0,2-3,0

Propranolol

0,5 mg/min(max 0,2 mg /kg min

 

 

10-200mgx3/x4

Hπαρ 2-6

 

Metoprolol

1-2 mg/ max15-20mg

 

 

50-100mgx2

Hπαρ 3-4

 

Esmolol

0,5 mg/kg(max 150mg σε 1-2 min

50-300μg/kg ανα min

 

 

Ερυθρά 9min

 

Amiodarone

5-7 mg/kg σε 30min μετα 50mg/h για 24-48h

 

1200mg/ημ x7ημ

200-400mg/ημ

Ηπαρ 50 ημ

1,0-2,5

Bretylium

5-10 mg/kg μεχρι 1-2mg/min ανα min

0,5-2,0mg/min

 

 

Ηπαρ 3-6

 

Sotalol

100mg σε 5-20 min

 

 

80-160mg x2

Νεφροι 15

1-3

Verapamil

1 mg/min(max 10-15mg )min

5μg/kg ανα min

 

80-120mgx3/x4

Ηπαρ 3-8

0,1-0,15

Adenosine

6-18 mg ταχεως

 

 

 

 

 

1-2 s