ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΙΣ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ

 

ΦΑΡΜΑΚΟ                      ΔΟΣΗ                                   ΕΝΑΡΞΗ                           ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                       ΠΡΟΣΟΧΗ

Sodium nitroprusside

 

0,25-10 μg/kg/min σταγδην max για 10 min

 

Αμεση

Όλες οι κρισεις

φωτοδιάσπαση

Θειοκυανική τοξίκωση

Αυξηση ΕΚΠ

Υπέρταση rebound

Glyceryl trinitrate

 

5-100μg/min σταγδην

2-5 min

Οξεία ισχαιμία μυοκαρδίου

Κεφαλαλγία,flushing

Δεσμευση από PVC

Diazoxide

 

50-100mg bolus επαναλαμβανόμενες

1-2 min

 

Υποταση,ταχυκαρδια,ισχαιμια μυοκαρδιου,υπεργλυκαιμία

Hydralazine

 

10-20 mg bolus επαναλαμβανόμενες

10min

Εκλαμψία

Υποταση,ταχυκαρδια,ισχαιμια μυοκαρδιου

Phedolamine

 

5-15 mg ΕΦ

1-2 min

Φαιοχρωμοκύττωμα

 

υπερκαταχολαιμια

ταχυκαρδια

Trimethaphan

 

1-4 mg/min σταγδη

1-5 min

Διαχωρισμός αορτής

Μυδριας,ξηροστομια,ειλεος,καταστολή αναπνευστικού κεντρου

Labetalol

 

20-80mg bolus επαναλαμβανόμενες

5-10 min

μετεγχειρητική

Βρογχόσπασμος,καρδιακος αποκλεισμος

Esmolol

 

200-500μg ΕΦ και σταγδην100-300μg/

1-2 min

Διαχωρισμός αορτής

Βρογχόσπασμος,καρδιακος αποκλεισμος,βραδυκαρδια

Enalaprilat

 

0,5-1,0 mg ΕΦ μετα 1-2 mg ανα h -max=5mg

15-60 min

Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια

Νεφρική ανεπαρκεια,στενωση νεφρικής,κύηση

Nifedipine

 

5-20 mg caps

δαγκωμα&ρουφηγμα

15-30 min

 

υποταση

Captopril

 

12,5-25 mg ΥΓ

15-30 min

 

Νεφρική ανεπαρκεια,στενωση νεφρικής,κύηση

Clonidine

 

0,2 mg peros kαι 0,1mg/h -max=0,8mg

 

 

Ξηροστομια,βραδυκαρδια,νυστα