ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΤΡΟΥΛΛΑΚΗ  ΘΕΜΑΤΑ

 

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ


ΝΕΦΡΟΣ

 

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ

ΑΝΟΡΕΞΙΑ

 

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ


ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΩΜΑ


ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ